Background - Top

O FIRMIE

"Hossa" Sp. z o.o. powstała w 2001 roku. Od początku jej funkcjonowania do dnia dzisiejszego jedynym udziałowcem spółki jest Miasto Rybnik.

Do podstawowych obecnie zadań Spółki zaliczyć należy prowadzenie Składowiska Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rybniku.

Od dziesięciu lat Spółka prowadzi obsługę rybnickich wspólnot mieszkaniowych. Dodatkowo zarządza: Hotelem "Olimpia", Hotelem "Arena" oraz Działem Rekultywacji, zajmującym się rozbiórką i niwelacją hałdy pogórniczej w Rybniku-Niewiadomiu.

W swojej dwudziestoletniej historii "Hossa" Sp. z o.o. prowadziła bardzo zróżnicowaną działalność gospodarczą, w tym zarządzała: Restauracją "Tak i Nie", punktem gastronomicznym "Centrum plus", Campingiem nr 200 oraz punktem "Halo! Rybnik".

W najbliższych latach planujemy uruchomić również kopalnię piasku.

Na przestrzeni minionych dwóch dekad Spółka została doceniona zarówno na rynku lokalnym jak i krajowym, uzyskując tytuł Firmy na medal, wyróżnienia Polskiej oraz Śląskiej Organizacji Turystycznej, Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku, listy gratulacyjne m.in. ze strony Dyrekcji Protokołu Dyplomatycznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Działalność Spółki, pomimo tak szerokiego zakresu i różnorodności branż, łączy wspólny mianownik w postaci Miasta Rybnika i jego Mieszkańców. "Hossa" Sp. z o.o. wielokrotnie włączała się lub inicjowała akcje na rzecz lokalnej społeczności w postaci: balu charytatywnego, festynów rodzinnych, zbiórek publicznych, aktywizacji seniorów i grup wykluczonych społecznie, wsparcia młodych sportowców i artystów.

Nadrzędnymi wartościami, jakie nam przyświecają są patrzenie w przyszłość z jednoczesnym poszanowanie przeszłości (to z inicjatywy naszych współpracowników powstała tablica pamiątkowa w Hotelu "Olimpia" oraz wystawa fotograficzna "Kamień Biało-Czerwonych", upamiętniające pobyty  piłkarskiej kadry narodowej wraz z trenerem Kazimierzem Górskim w Kamieniu w latach '70) oraz wartości proekologiczne.