Slider na stronie głównej

Łączy Nas RYBNIK i jego mieszkańcy

O NAS

"Hossa" Sp. z o.o. powstała w 2001 roku. Od początku jej funkcjonowania do dnia dzisiejszego jedynym udziałowcem spółki jest Miasto Rybnik.
Do podstawowych obecnie zadań Spółki zaliczyć należy prowadzenie Składowiska Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rybniku.
Od dziesięciu lat Spółka prowadzi obsługę rybnickich wspólnot mieszkaniowych. Dodatkowo zarządza: Hotelem "Olimpia", Hotelem "Arena" oraz Działem Rekultywacji, zajmującym się rozbiórką i niwelacją hałdy pogórniczej w Rybniku-Niewiadomiu.
W swojej dwudziestoletniej historii "Hossa" Sp. z o.o. prowadziła bardzo zróżnicowaną działalność gospodarczą, w tym zarządzała: Restauracją "Tak i Nie", punktem gastronomicznym "Centrum plus", Campingiem nr 200 oraz punktem "Halo! Rybnik".

 

 

czytaj więcej ...

 

ZARZĄDZAMY PROJEKTAMI

Piaskownia w organizacji. Planowany termin rozpoczęcia eksploatacji - 2024 rok.