Background - Top

ECO

  1. TERMOMODERNIZACJE Wspólnot Mieszkaniowych - Hossa Sp. z o.o. od 2011 do 2020 roku przeprowadziła termomodernizację 102 budynków wielorodzinnych na terenie miasta Rybnika. W planach na 2021 rok mamy przeprowadzenie prac termomoderniazcyjnych kolejnych siedmiu budynków.
  2. PODŁĄCZENIA budynków wielorodzinnych do CENTRALNEGO SYSTEMU OGRZEWANIA - od 2011 do 2020 roku "Hossa" Sp. z o.o. wykonała wewnętrzne instalacje centralnego ogrzewania 39 wspólnot mieszkaniowych, które objęły łącznie 662 lokale mieszkaniowe.
  3. ELEKTROWNIA BIOGAZOWA - produktem uboczym procesów beztlenowego rozkładu odpadów jest powstawanie gazów takich jak dwutlenek węgla oraz metan. Są to gazy cieplarniane, z tym że potencjał cieplarniany metanu jest 72-krotnie większy niż dwutlenku węgla. Emisja tego gazu do atmosfery nie jest wskazana w dobie globalnego ocieplenia klimatu. Podejmując działania proekologiczne wraz z inwestorem zewnętrznym na Składowisku Odpadów w Rybniku wybudowaliśmy i uruchomiliśmy elektrownię biogazową, która wykorzystuje metan zawarty w biogazie składowiskowym do produkcji energii elektrycznej. Dzięki temu oprócz osiągniecią celu ekologicznego w postaci ochrony atmosfery osiągnęliśmy korzyść ekonomiczną w postaci produkcji energii elektrycznej. Szacunkowa emisja metanu pochodzącego z składowiska odpadów do atmosfery w 2019 roku wyniosła 261 ton.
  4. KOGENERAT - W 2019 roku Spółka w ramach dostosowania do Krajowego Programu Emisji Rozproszonej, uruchomiła jednostkę kogeneracyjną w Hotelu "Olimpia" w Rybniku Kamieniu.  Zabudowa jednostki kogeneracyjnej o mocy 20 Kw dla paliwa olejowego, zwiększyło efektywność cieplną obiektu oraz pozwala na produkcję dodatkowej energii elektrycznej.
  5. PROEKOLOGICZNA BIUROWOŚĆ - wszystkie nasze oddziały korzystają z ekologicznych źródeł ciepła, energooszczędnego i ekologicznego oświetlenia, systemów pozwalających ograniczyć zużycie wody. Drukujemy tylko i wyłącznie niezbędne dokumenty, rygorystycznie przestrzegamy zasady dot. segreacji odpadów.