Dane teleadresowe

Przedmiot działalności spółki

Status prawny

Struktura własności i majątek

Organy spółki

Informacje nieudostępnione

Przetargi

Ogłoszenia

Praca

Archiwum

Administrator

 

 

Rejestr zmian

Licznik odwiedzin:


Przeszukaj Biuletyn

 


STRUKTURA WŁASNOŚCI I MAJĄTEK

  1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 14.244.360,00 zł (czternaście milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt złotych 00/100) i dzieli się na 2.392 (dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dwa) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 5955,00 zł (pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych).

  2. Udziały w kapitale zakładowym spółki objęte zostały w sposób następujący: Gmina Miasta Rybnik obejmuje 2.392 (dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dwa) udziałów o łącznej wartości 14.244.360,00 zł (czternaście milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt złotych 00/100).

 
 
STRONA GŁÓWNA      REJESTR ZMIAN      KONTAKT