Dane teleadresowe

Przedmiot działalności spółki

Status prawny

Struktura własności i majątek

Organy spółki

Informacje nieudostępnione

Przetargi

Ogłoszenia

Praca

Archiwum

Administrator

 

 

Rejestr zmian

Licznik odwiedzin:


Przeszukaj Biuletyn

 

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI:

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą po uzyskaniu wymaganych zezwoleń. Celem spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej a jej podstawowym przedmiotem prowadzenie składowiska odpadów.
1. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z*)
2. Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe ( 55.30.Z*)
3. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z*)
4. Pozostałe zakwaterowania (55.90.Z)
5. Restauracje i inne stale placówki gastronomiczne (56.10.A*)
6. Ruchome placówki gastronomiczne (56.10.B)
7. Przygotowanie i podawanie napojów (56.30.Z)
8. Pozostała usługa działalności gastronomicznej (56.29.Z*)
9. Przygotowanie i dostarczenie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (56.21.Z)
10. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, 
      napojów i wyrobów tytoniowych (47.11.Z)
11. Działalność organizatorów turystyki (79.12.Z)
12. Działalność pośredników turystycznych (79.11.B)
13. Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (77.21.Z)
14. Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp. (77.22.Z)
15. Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (77.29.Z)
16. Działalność agencji reklamowych (73.11.Z)
17. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (73.12.A)
18. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B)
19. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) ( 73.12.C)
20. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z)
21. Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z*)
22. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z*)
23. Działalność obiektów kulturalnych (90.04.Z*)
24. Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki (93.21.Z)
25. Działalność obiektów sportowych (93.11.Z)
26. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (79.90.C*)
27. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z*)
28. Działalność klubów sportowych (93.12.Z)
29. Pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z)
30. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z*)
31. Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (32.99.Z*)
32. Wydawanie książek (58.11.Z*)
33. Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (58.12.Z*)
34. Wydawanie gazet (58.13.Z*)
35. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z*)
36. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z*)
37. Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z*)
38. Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (49.39.Z*)
39. Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich (96.01.Z)
40. Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (96.02.Z)
41. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z*)
42. Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (93.13.Z)
43. Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (96.04.Z)
44. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z*)
45. Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z*)
46. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z)
47. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalnoś(63.11.Z*)
48. Działalność portali internetowych (63.12.Z)
49. Pozostałe sprzątanie (81.29.Z)
50. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (81.30.Z)
51. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z) 52. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z)
53. Zbieranie odpadów niebezpiecznych (38.12.Z)
54. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (38.21.Z)
55. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (38.22.Z)
56. Demontaż wyrobów zużytych (38.31.Z)
57. Odzysk surowców z materiałów segregowanych (38.32.Z)
58. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (39.00.Z)
59. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (46.77.Z)
60. Produkcja soków z owoców i warzyw (10.39.Z)
61. Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw (10.39.Z)
62. Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek (10.71.Z)
63. Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych (10.73.Z)
64. Wytwarzanie gotowych posiłków i dań (10.85.Z)
65. Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (10.89.Z)

Umowa

 
 
STRONA GŁÓWNA      REJESTR ZMIAN      KONTAKT