"Hossa" Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku prowadzi działalność w zakresie zarządzania obiektami hotelowymi oraz gastronomicznymi na terenie Rybnika, w tym:

 • zarządzanie Składowiskiem Odpadów innych niż niebezpieczne i oboj"tne w Rybniku;
 • zarządzanie nieruchomościami w Rybniku;
 • Dział Odzysku Opadów - rekultywacja terenów pogórniczych
 • zarządzania obiektami hotelowymi oraz gastronomicznymi na terenie Rybnika, w tym;
  • Hotelem i Restauracją "Olimpia"*** wraz z zapleczem sportowo-rekreacyjnym;
  • Hotelem i Restauracją "Arena"**

  "Hossa" Sp. z o.o.

  ul. Hotelowa 12; 44-213 Rybnik-Kamień

  telefon: (32) 422-50-53; 422-21-40; 422-10-97

  fax: (32) 422-50-53 w. 515

  e-mail: info@hotel-olimpia.pl

skladowisko

Dział Odzysku Odpadów w Rybniku